tujuh Dampak Negatif Minuman Keras Patuh Islam

VIVA   –  Kaum muslimin, kita semua tentu sudah mengetahui kalau khomar atau minuman keras ialah sesuatu yang diharamkan dalam keyakinan kiita yang mulia ini, yakni agama islam.

Penuh dalil yang menunjukkan akan keharamannya, antara lain adalah firman Allah Azza Wajalla yag artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, memilih nasib dengan panah merupakan tanduk syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut sehingga kamu beruntung.

Sesungguhnya syaitan itu ingin melahirkan permusuhan dan kebencian di jarang kalian lantaran (minum) khamar serta berjudi, dan menghalangi kamu daripada mengingat Allah dan menegakkan sholat. Maka apakah kalian mau berakhir (dari melakukan pekerjaan itu). ” (Surah Al-Maidah: 90-91).

Baca Selengkapnya…